Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Alojzy Obrąpalski

*04-11-1887 Nacza 
(data i miejsce urodzenia)
+27-04-1952 Toruń /Toruń/ 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Zawód wykonywanymierniczy w Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu
Opis zgonuAlojzy zmarł 27 kwietnia 1952 r. o godz. 8.30
Miejsce pochówkuToruń
Zdarzenia:
LPDataNazwa
11887
Nacza 
Miejsce urodzenia
Nacza (Biedrzyca-Swaraszczyzna, później Butwiłowszczyzna), dziś własność Obrąpalskich - 231 dziesięcin ziemi. Wieś szlachecka nad rz. Naczą w pow. lepelskim (woj. połockie) zapisana już w 1582 roku.
=============
"Słownik geograficzny Królewsta Polskiego...", red: B. Chlebowski i in. Tom VI, Warszawa 1885, s. 854.
 
228-02-1947
Toruń 
Wniosek o wydanie orzeczenia odszkodowawczego
Sygn. 69/373/0/7.3/65

Świadek:
Zygmunt Obrąpalski (1874-1964) zamieszkały w Poznaniu przy ul. Sołackiej 13/1 (dziś Wojska Polskiego). Zmarły 3 marca 1964 roku w Poznaniu i pochowany na cmentarzu sołackim.
Być może brat Alojzego ?
 
Źródła:
Toruń, USC, 379/52, dot. zgonu [akt prawny]
Karta grobu:
NazwaGrób małżonków Obrąpalskich i Konstancji Arcimowiczowej w Toruniu
Nazwa cmentarzaCmentarz św. Jerzego w Toruniu
Adres cmentarzaul. Gałczyńskiego
LokalizacjaB, rz. 7, m. 6
CharakterystykaTrwały/Rodzinny
 
 

Wikipedia
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl