Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Jadwiga Obrąpalska z d. Okulicz-Kozaryn

*06-01-1868 
(data i miejsce urodzenia)
+po 1920 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Związki:
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl