Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Adam Szuniewicz

*1835 
(data i miejsce urodzenia)
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Rodzeństwo przyrodnie:
Podstawowe informacje o osobie:
Ceremoniał religijnychrzest
Zdarzenia:
LPDataNazwa
1od 1862 do 1866
Dzisna 
Sprawa sądowa
Дело по жалобе дворянина уезда Шуневича Адама Фомича о незаконном захвате дворянином уезда Баневским его заст. Васьковичи [Waśkowicze / Prozorolii]
========================
Дисненский уездный суд Министерства юстиции (МЮ), г. Дисна Виленской губернии, 1831-1872 гг. / Фонд № 582 / 646/24 /
Link
2 Wyznanie
Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-białoruskiego (unicki)
Źródła:
NIAB, Wywód rodu Szuniewiczów z linii oszmiańsko-dziśnieńskiej, rok 1834, poz. 57, dot. urodzenia [manuskrypt]
LVIA, Księgi szlachty powiatu dziśnieńskiego, 1851, 1852, dot. urodzenia [manuskrypt]
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl