Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Tomasz (Фома) Szuniewicz

*1802 
(data i miejsce urodzenia)
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Elżbieta Szuniewicz (*1813, +?)
    Małżeństwo: około 1830

    Dzieci:
  1. Adam Szuniewicz (*1835, +?) {syn}
(...)
Bazylina Szuniewicz (*1811, +?)
    Małżeństwo: około 1840

    Dzieci:
  1. Antoni Szuniewicz (*1841, +?) {syn}
(...)
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Ceremoniał religijnychrzest
Zdarzenia:
LPDataNazwa
11811
Majsucino 
Spis rewizyjny
Szuniewicz Walerian w 1811 roku 36 lat mający mieszkał we wsi Majsiucin właściciela ziemskiego Ignacego Korsaka, przeniósł się tam z powiatu borysowskiego. Przedstawił dekret wywodowy miński z 1810 roku września 11 dnia. Syn Tomasz 9 lat.
Źródła:
LVIA, Spisy rewizyjne (Ревизские сказки), 1811-1816, FHL 102572699, s. 288, dot. urodzenia [magazyn]
LVIA, Spisy rewizyjne (Ревизские сказки), 1811-1816, FHL 106294134, s. 143, dot. urodzenia [magazyn]
LVIA, Księgi szlachty powiatu dziśnieńskiego, 1843, dot. urodzenia [manuskrypt]
NIAB, Wywód rodu Szuniewiczów z linii oszmiańsko-dziśnieńskiej, rok 1834, poz. 33, dot. urodzenia [manuskrypt]
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl