Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Mateusz Szuniewicz

*1825 
(data i miejsce urodzenia)
+po 1864 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Ceremoniał religijnychrzest
Zdarzenia:
LPDataNazwa
114-06-1864 Powstanie styczniowe
254. Szuniewicz Mateusz szlachcic guberni mińskiej powiatu borysowskiego, wyznania rzymskokatolickiego; podejrzany o udział w buncie. Sprawę skierowano do mińskiej komisji politycznej dnia 14 czerwca roku 1864 pod N 2742. Został zwolniony.
==========
LVIA 378-1865-14E, s. 21v.
Źródła:
NIAB, Wywód rodu Szuniewiczów z linii oszmiańsko-dziśnieńskiej, rok 1834, poz. 61, dot. urodzenia [manuskrypt]
LVIA, Księgi szlachty powiatu dziśnieńskiego, 1834, 1851, 1852, dot. urodzenia [manuskrypt]
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl