Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Michał (Stefan) Szuniewicz

*1801 
(data i miejsce urodzenia)
+po 1871 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Rodzeństwo przyrodnie:
Podstawowe informacje o osobie:
Statusszlachcic
Ceremoniał religijnychrzest
Zdarzenia:
LPDataNazwa
11816
Bartoszyn 
Spis rewizyjny
Walerian syn Franciszka Szuniewicz, 36 lat. Jest posiadaczem jednej włóki ziemi w zaścianku Wietrowie w powiecie dziśnieńskim nabytej zgodnie z prawem zastawnym od nieżyjącego Dominika Korsaka

Stefan syn Michała Szuniewicz 39 lat mieszka w powiecie lepelskim we wsi Bartoszyn

Syn Stefana Michał 14 lat
226-07-1863 Skazany za pomoc powstańcom 1863 r,
248. Szuniewicz Michał s. Stefana szlachcic guberni wileńskiej powiatu dziśnieńskiego, wyznania rzymskokatolickiego; oskarżony o wskazanie buntownikom drogi. Sprawę przedstawiono tymczasowemu wojennemu gubernatorowi guberni mińskiej dnia 26 lipca roku 1863 pod N 37. Zesłać do guberni saratowskiej dla osiedlenia na ziemiach państwowych.
31871 Zwolnieni z odbywania kary
Списокдворян - участниковпольскоговосстания 1863 года, освобожденныхв 1871 году
==============================
1560. ШуневичМихаил
Spis
Źródła:
NIAB, Wywód rodu Szuniewiczów z linii oszmiańsko-dziśnieńskiej, rok 1834, poz. 38, dot. urodzenia [manuskrypt]
LVIA, Księgi szlachty powiatu dziśnieńskiego, 1834, 1851, 1852, dot. urodzenia [manuskrypt]
LVIA, Spisy rewizyjne (Ревизские сказки), 1811-1816, FHL 102572699, s. 418, dot. urodzenia [magazyn]
LVIA, Spisy rewizyjne (Ревизские сказки), 1811-1816, 106294134 , s. 143, dot. urodzenia [magazyn]
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl