Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Edward Snarski

*1884 Trusy 
(data i miejsce urodzenia)
+1942 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Ceremoniał religijnychrzest
Miejsce ceremoniałuDokszyce
Zdarzenia:
LPDataNazwa
11926
Świrki 
Miejsce zamieszkania
Wieś Świrki
=======
[2816] [27] Snarski Rfward s.Antoniego, lat 41
[2817] - żona Władysława z Kowzanów, lat 31
[2818] - córka Janina, lat 12
]2819] - córka Franciszka, lat 7
[2820] - córka Maria, lat 3
==============
LVIA, фонд 694-5-3375, s. 104
Spis parafian kościoła w Parafjanowie [1926 r.]
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl