Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Wiktor Snarski

*1891 
(data i miejsce urodzenia)
+1926 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Rodzeństwo:
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl