Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Matroną Szuniewicz z d. Piotrowska

*około 1780 
(data i miejsce urodzenia)
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Jan Piotrowski (+?)
N.N
    Małżeństwo
(...)
Związki:
Stefan Szuniewicz (*około 1765, +?)
    Małżeństwo: około 1795

    Dzieci:
  1. Arina Szuniewicz (*1796, +?) {córka}
(...)
Źródła:
LVIA, Listy szlachty obwodu newelskiego, 217, dot. urodzenia [akt prawny]
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl