Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Arina Szuniewicz

*1796 
(data i miejsce urodzenia)
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Źródła:
LVIA, Listy szlachty obwodu newelskiego, dot. urodzenia [akt prawny]
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl