Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Anna Skoczek, 1 v. Malinowska z d. Szuniewicz

*29-07-1913 Smoleńsk 
(data i miejsce urodzenia)
+10-11-1997 Warszawa 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Ceremoniał religijnychrzest
Zdarzenia:
LPDataNazwa
113-11-1997
Warszawa 
Nekrolog
"Życie Warszawy" nr 264 z 13.11.1997
 
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl