Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Mieczysław Malinowski i Anna Skoczek, 1 v. Malinowska z d. Szuniewicz

 
Mieczysław Malinowski
*20-12-1902 Emilczyn
+09-08-1944 Falaise /Grainville-Langannerie/
Anna Skoczek, 1 v. Malinowska z d. Szuniewicz
*29-07-1913 Smoleńsk
+10-11-1997 Warszawa
Dane podstawowe:
Ślub kościelny:  01-06-1937 Radziwiłłów
Związek zakończony:  /śmierć współmałżonka/
Czas trwania zw.:  7
Wiek męża:  34
Wiek żony:  23
Różnica wieku:  11
Dzieci:
Źródła:
Radziwiłłowo, księgi parafii rzyskokatolickiej, 6/1937, dot. małżeństwa [akt prawny]
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl