Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Mary B Szuniewicz z d. Bycina

*08-07-1922 Buffalo, NY 
(data i miejsce urodzenia)
+06-06-1998 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl