Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Henry Szuniewicz

*28-02-1922 Buffalo, NY 
(data i miejsce urodzenia)
+13-09-1980 Buffalo, NY 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Zawód wykonywanyAuto wkr
Zdarzenia:
LPDataNazwa
11913 Imigracja
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl