Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Zygfryd Wojnicz

*1827 
(data i miejsce urodzenia)
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Ceremoniał religijnychrzest
Zdarzenia:
LPDataNazwa
1
Dokszyce 
Miejsce zamieszkania przed ślubem
Parafia dokszycka
Źródła:
Herbarz Szlachty Białoruskiej, t. II, s. 379, dot. urodzenia [książka]
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl