Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Stanisław Wojnicz

*14-11-1821 
(data i miejsce urodzenia)
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Rodzeństwo:
Źródła:
Herbarz Szlachty Białoruskiej, t. II, s. 379, dot. urodzenia [książka]
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl