Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Augustyn Obrąpalski h. Lubicz

*około 1770 
(data i miejsce urodzenia)
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Źródła:
Herbarz Szlachty Białoruskiej, t. 1, s. 61, dot. urodzenia [książka]
(28)
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl