Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Michał Bogusław Obrąpalski h. Lubicz

*1825 
(data i miejsce urodzenia)
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Rodzeństwo:
Źródła:
Herbarz Szlachty Białoruskiej, t. 1, s. 62, dot. urodzenia [książka]
(40)
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl