Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Aleksander Obrąpalski

 
(data i miejsce urodzenia)
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Rodzeństwo:
Źródła:
Herbarz Szlachty Białoruskiej, t. I, s. 62, dot. urodzenia [książka]
(36)
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl