Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Hilary Obrąpalski i Maria Obrąpalska z d. Twardomańska

  
Hilary Obrąpalski

+
Maria Obrąpalska z d. Twardomańska

+
Dane podstawowe:
Ślub kościelny:  
Związek zakończony:  /śmierć współmałżonka/
Dzieci:
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl