Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Dominik Szuniewicz i Marianna Magdalena Szuniewicz z d. Szypil (Szypiłło)

Dominik Szuniewicz
*1772
+po 1834
Marianna Magdalena Szuniewicz z d. Szypil (Szypiłło)
*1784
+po 1834
Dane podstawowe:
{dane zastrzeżone}
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl