Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Dominik Szuniewicz

*1772 
(data i miejsce urodzenia)
+po 1834 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Statusszlachcic
Ceremoniał religijnychrzest
Zdarzenia:
LPDataNazwa
1przed 1799
Kuksino 
Miejsce zamieszkania
przy zaścianku Pieczyszcze dziśnieńskiego powiatu
21811
Przepielszczyzna 
Spis rewizyjny
Szuniewicz Dominik Franciszka [syn], w 1811 roku 40 lat mający, mieszkał we wsi Prepielszczyzna, [do której] w 1799 roku przeniósł się z dworu Kuksino przy zaścianku Pieczyszcze dziśnieńskiego powiatu należącym do właściciela zemskiego Suszińskiego. Brat Augustyn Szuniewicz 30 lat.
Skan
31812
Dziadziuszki 
Regestr
Regestr szlachty czynszowey y okohczney w kantonie Dokszyckim powiatu Borysowskiego mieszkaiącey, sporządzony Sierpnia 25-o dnia 1812 Roku.
[...] 25. Dominik Szuniewiez lat 42.
W teyże maiętnosci we wsi Dziadziużkach od W. Łapickiey trzymaią zastawą grunt.
==================
Акты, издаваемые Виленской комиссией для разбора древних актов., Tom 37, s. 318.
409-08-1816
Przepielszczyzna 
Spis rewiztjny
Spis szlachty z 1816 roku sierpnia 9 dnia dworu Hołubicze właściciela ziemskiego Alojzego Bujnickiego byłego marszałka dziśnieńskiego i kawalera orderu Św. Stanisława I klasy, mieszkającej na ziemi jego według prawa szlachty czynszowej
- wieś Propielszczyzna
(3) Franciszek syn Piotra Szuniewicz, 76 lat - zmarł w 1811 roku
Dzieci Franciszka:
(I) Dominik 44 lat
żona Dominika - Helena 30 lat
- córki Dominika:
- z I małżeństwa - Elżbieta 20 lat
- z II małżeństwa - Aniela 15 lat, Petronela 11 lat, Bogumiła 5 lat
[...]
=============
FHL 106310334, s. 1126 (LVIA 515-15-432)
Skan
51834
Niwie (Niwje) 
Spis szlachty / arenda
Na arendowanej ziemi we wsi Niwije w powiecie dziśnieńskim
Dominik Szuniewicz s. Franciszka (62 lata)
- żona Magdalena z Szypiłłów (50)
- syn Wincenty (15)
- córki: Marianna (29), Urszula (12), Julianna (9)
Szlachcic Szuniewicz dzierżawi 30 dziesięcin gruntu we wsi Niwje. Mieszka w powiecie dziśnieńskim we wsi Niwje.
Okazał postanowienie Deputacji Mińskiej z roku 1811 września 1 dnia z wniesieniem do 6 części księgi rodów szlacheckich.
.....
Ten wykaz bez najmniejszego ukrywania się sporządzony własnoręcznie podpisuję Nestor Bujnicki
 
Źródła:
LVIA, Spisy rewizyjne (Ревизские сказки), 1811-1816, FHL 1025726, s. 460v, dot. urodzenia [magazyn]
NIAB, Wywód rodu Szuniewiczów z linii oszmiańsko-dziśnieńskiej, rok 1834, poz. 15, dot. urodzenia [manuskrypt]
LVIA, Księgi szlachty powiatu dziśnieńskiego, 1843, dot. urodzenia [manuskrypt]
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl