Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Dominik Szuniewicz

*1772 
(data i miejsce urodzenia)
+po 1834 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Statusszlachcic
Ceremoniał religijnychrzest
Zdarzenia:
LPDataNazwa
11811
Przepielszczyzna 
Spis rewizyjny
Szuniewicz Dominik Franciszek w 1811 roku 40 lat mający mieszkał w wsi Prepielszczyzna, przeniósł się w 1799 r. z dworu Kukszna zaścianka Pieczyszów dziśnieńskiego powiatu wł. zem. Suszyńskiego. Brat Augustyn Szuniewicz 30 lat.
Skan
Źródła:
NIAB, Wywód rodu Szuniewiczów z linii oszmiańsko-dziśnieńskiej, rok 1834, poz. 15, dot. urodzenia [manuskrypt]
LVIA, Księgi szlachty powiatu dziśnieńskiego, 1843, dot. urodzenia [manuskrypt]
LVIA, Spisy rewizyjne (Ревизские сказки), 1811-1816, FHL 1025726, s. 460v, dot. urodzenia [magazyn]
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl