Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Jakub Jarocki i Zuzanna Jarocka z d. Kurzątkowska

  
Jakub Jarocki
*około 1721
+28-08-1791 Kawęczyn /Słomczyn/
Zuzanna Jarocka z d. Kurzątkowska
*około 1755
+po 1821
Dane podstawowe:
Ślub kościelny:  14-02-1774 Worów
Związek zakończony:  /śmierć współmałżonka/
Czas trwania zw.:  17
Wiek męża:  53
Wiek żony:  19
Różnica wieku:  34
Dzieci:
Zdarzenia:
LPDataNazwa
114-02-1774
Worów 
Ślub
JAROCKI Jakub z Zuzanną Kurzątkowską, ślub 14.02.1774. Świadkowie: Stanisław Rożecki podkomorzy czerski, Mikołaj Kalisz chorąży Inflantski i Aleksander Żółtowski komornikowicz gostyński.
Metryki szlacheckie parafia Worów 1652-1800
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl