Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Florentyn Szuniewicz

*1836 
(data i miejsce urodzenia)
+około 1900 Omsk /Omsk/ 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Statusuczestnik powstania styczniowego, zesłaniec syberyjski
Ceremoniał religijnychrzest
Zdarzenia:
LPDataNazwa
1 Działalność niepodległościowa
Florentyn Szuniewicz (w cytowanym źródle także pod imieniem Florjan) był studentem uniwersytetu w Moskwie. Należał do „Ogółu” – jedynej masowej pół-legalnej organizacji studenckiej w Rosji. Wiosną 1861 roku moskiewski „Ogół” zdecydował "o wyjeździe do kraju wszystkich studentów Polaków z Moskwy w celu wzięcia czynnego udziału w patriotycznych wysiłkach naszych rodaków". Latem tego roku studenci moskiewscy stają się uczestnikami i inicjatorami wielu manifestacji na Litwie i Białorusi. Wśród szczególnie aktywnych wyróżniał się m.in. Florentyn Szuniewicz. Wraz z grupą ponad 200 studentów opuścił Moskwę w 1863 roku, by wziąć udział w trwającym w Królestwie powstaniu. Został ujęty przez Rosjan i w końcu 1863 roku znajdował się już w więzieniu etapowym, w drodze na zesłanie na Syberię. Stamtąd napisał list, przechwycony przez policję carską, adresowany do znajomego moskiewskiego konspiratora z okresu przed powstaniem, Maksymiliana Marksa (nie mylić z Niemcem Karolem Marksem).
==========
Zob. Fedosova Fedorovna Tamara: Polskie organizacje patriotyczne w Moskwie, 1857-1866, Państwowe Wydawn. Nauk., 1984. Florian Szuniewicz wymieniany na str. (m.in.) 79, 80, 128
2
Głębokie 
Uczestnik manifestacji
Szuniewicz Florentyn, student. Uczestnik manifestacji w Głębokiem pow. dziśnieński.
==============
Восстание 1863 года. Материалы и документы (Powstanie Styczniowe. Materialy i dokumenty), 1964, s. 690.
Publikacja
31863
Omsk 
Udział w powstaniu styczniowym i zesłanie na Syberię
===========
1) Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. zesłanych na Zachodnią Syberię, wg. materiałów M.S. Anatolewny (Omsk, 2005 r.) (opracowanie Elżbieta Sieczkowska i Janusz Stankiewicz):
Шуневич Флорентин – муж., 27 лет, дворянин Виленской губ., сослан с лишением прав на жительство, с 1864 г. находился в Омске, письмоводство, семьи не имеет, холост — ГУ ГАОО. ф. 3. Оп. 4. Д. 6277. Л. 12, Оп. 6.д. 7918. Л. 131-132,Ф. 14. Оп. 1. д.487. Л. 16 об.,45, д. 520. Л.44-45.

Szuniewicz Florentyn - mężczyzna., 27 lat, szlachcic z guberni wileńskiej, zesłany w 1864 r. z pozbawieniem prawa do powrotu (?), mieszkał w Omsk, piśmienny (?), rodziny nie posiada („холост”)

2) Spis powstańców 1863 z Wilenskiej guberni: "151 Szuniewicz Fłorientin szlachcic Disnienskogo powiatu gdzie rodzice go mają uwołoku ziemi na wsi Niwy. Wilenskaja gubernia".
41864 Węzień twierdzy dyneburskiej
380 Szuniewicz Floryan.
==============
"Dziennik Poznański" nr 80, 8 kwietnia 1864 (piątek), s. 2.
 

Publikacja
518-05-1869
Omsk 
Fotografia braci
Zdjęcie grupowe
625-05-1874
Warszawa 
Przyjazd do Warszaway
Szuniewicz FLORENTYN obywatel z Wilna przyjechał do Waszawy w dniu 25 maja (6 czerwca) 1874 roku i zamieszkał w Hotelu Saskim.
====================
(*) "Wiek" : gazeta polityczna, literacka i spółeczna. R. 2, 1874, nr 121, s. 3/4.
Wiek, R. 2, 1874, nr 121
707-11-1897
Omsk 
Katolickie Towarzystwo Dobroczynności
Omsk, 11 października [1897]
Dnia 11 września r. b. została zatwierdzona ustawa omskiego katolickiego Towarzystwa dobroczynności, wielce upragnionego przez tutejszych katolików […] Uroczystość otwarcia Towarzystwa odbyła się d. 1 października […] Członkami zarządu wybrano ogromną większością głosów: sędziego wojskowego pułkownika Marc. Gabryalowicza, ks. Jana Witkiewicza, p. Konst. Sobolewskiego, inż. Piotra Wojciechowskiego, p. Florj. Szuniewicza i p. Józ. Wiesiołowskiego, oraz trzech kandydatów i trzech członków komisji rewizyjnej […]
===============
"Kraj, tygodnik polityczno-społeczny+, Petersburg, 7 (19).11.1897, R. 16, Nr 45, s. 20.
Kraj 1897, R. 16, Nr 45
Źródła:
NIAB, Wywód rodu Szuniewiczów z linii oszmiańsko-dziśnieńskiej, rok 1834, poz. 67, dot. urodzenia [manuskrypt]
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl