Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Florentyn Szuniewicz

*1836 
(data i miejsce urodzenia)
+04-09-1911 Omsk /Omsk/ 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Statusuczestnik powstania styczniowego, zesłaniec syberyjski
Wykształceniewyższe (niepełne)
Zawód wykonywanybuchalter,
Ceremoniał religijnychrzest
Rodzaj zgonuInna przyczyna
Opis zgonuzapalenie płuc
Data pochówku06-09-1911
Miejsce pochówkuOmsk
Zdarzenia:
LPDataNazwa
1 Działalność niepodległościowa
Florentyn Szuniewicz (w cytowanym źródle także pod imieniem Florjan) był studentem uniwersytetu w Moskwie. Należał do „Ogółu” – jedynej masowej pół-legalnej organizacji studenckiej w Rosji. Wiosną 1861 roku moskiewski „Ogół” zdecydował o wyjeździe do kraju wszystkich studentów Polaków z Moskwy w celu wzięcia czynnego udziału w patriotycznych wysiłkach naszych rodaków". Latem tego roku studenci moskiewscy stają się uczestnikami i inicjatorami wielu manifestacji na Litwie i Białorusi. Wśród szczególnie aktywnych wyróżniał się m.in. Florentyn Szuniewicz. Wraz z grupą ponad 200 studentów opuścił Moskwę w 1863 roku, by wziąć udział w trwającym w Królestwie powstaniu. Został ujęty przez Rosjan i w końcu 1863 roku znajdował się już w więzieniu etapowym, w drodze na zesłanie na Syberię. Stamtąd napisał list, przechwycony przez policję carską, adresowany do znajomego moskiewskiego konspiratora z okresu przed powstaniem, Maksymiliana Marksa (nie mylić z Niemcem Karolem Marksem).
==========
Zob. Fedosova Fedorovna Tamara: Polskie organizacje patriotyczne w Moskwie, 1857-1866, Państwowe Wydawn. Nauk., 1984. Florian Szuniewicz wymieniany na str. (m.in.) 79, 80, 128
2
Głębokie 
Uczestnik manifestacji
Szuniewicz Florentyn, student. Uczestnik manifestacji w Głębokiem pow. dziśnieński.
==============
Восстание 1863 года. Материалы и документы (Powstanie Styczniowe. Materialy i dokumenty), 1964, s. 690.
Publikacja
31863
Omsk 
Udział w powstaniu styczniowym i zesłanie na Syberię
===========
1) Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. zesłanych na Zachodnią Syberię, wg. materiałów M.S. Anatolewny (Omsk, 2005 r.) (opracowanie Elżbieta Sieczkowska i Janusz Stankiewicz):
Шуневич Флорентин – муж., 27 лет, дворянин Виленской губ., сослан с лишением прав на жительство, с 1864 г. находился в Омске, письмоводство, семьи не имеет, холост — ГУ ГАОО. ф. 3. Оп. 4. Д. 6277. Л. 12, Оп. 6.д. 7918. Л. 131-132,Ф. 14. Оп. 1. д.487. Л. 16 об.,45, д. 520. Л.44-45.

Szuniewicz Florentyn - mężczyzna., 27 lat, szlachcic z guberni wileńskiej, zesłany w 1864 r. z pozbawieniem prawa do powrotu (?), mieszkał w Omsk, piśmienny (?), rodziny nie posiada („холост”)

2) Spis powstańców 1863 z Wilenskiej guberni: "151 Szuniewicz Fłorientin szlachcic Disnienskogo powiatu gdzie rodzice go mają uwołoku ziemi na wsi Niwy. Wilenskaja gubernia".
41864 Węzień twierdzy dyneburskiej
380 Szuniewicz Floryan.
==============
"Dziennik Poznański" nr 80, 8 kwietnia 1864 (piątek), s. 2.
 

Publikacja
518-05-1869
Omsk 
Fotografia braci
Zdjęcie grupowe
625-05-1874
Warszawa 
Przyjazd do Warszaway
Szuniewicz FLORENTYN obywatel z Wilna przyjechał do Waszawy w dniu 25 maja (6 czerwca) 1874 roku i zamieszkał w Hotelu Saskim.
====================
(*) "Wiek" : gazeta polityczna, literacka i spółeczna. R. 2, 1874, nr 121, s. 3/4.
Wiek, R. 2, 1874, nr 121
7od 1880 do 1884 Ofiarodawca
Wyasygnował pewną sumę pieniędzy na wydanie "Ksia̧żki jubileuszowej dla uczczenia piȩćdziesiȩcioletniéj działalności literackiéj J.I. Kraszewskiego", drukiem Józefa Ungra, 1880

Ofiarodawca "pewnej sumy pieniędzy" na przeniesienie zwłok Adama Mickiewicza z Paryża do Krakowa. Tygodnik Powszechny 1884, nr 34 (24 sierpnia), s. 544.
801-07-1893
Omsk 
Syndyk w kościele w Omsku
Леонид Островский, Поляки в Западной Сибири в конце XIX – первой четверти XX века, 2018
 
907-11-1897
Omsk 
Katolickie Towarzystwo Dobroczynności
Omsk, 11 października [1897]
Dnia 11 września r. b. została zatwierdzona ustawa omskiego katolickiego Towarzystwa dobroczynności, wielce upragnionego przez tutejszych katolików […] Uroczystość otwarcia Towarzystwa odbyła się d. 1 października […] Członkami zarządu wybrano ogromną większością głosów: sędziego wojskowego pułkownika Marc. Gabryalowicza, ks. Jana Witkiewicza, p. Konst. Sobolewskiego, inż. Piotra Wojciechowskiego, p. Florj. Szuniewicza i p. Józ. Wiesiołowskiego, oraz trzech kandydatów i trzech członków komisji rewizyjnej […]
===============
"Kraj, tygodnik polityczno-społeczny", Petersburg, 7 (19).11.1897, R. 16, Nr 45, s. 20.
Kraj 1897, R. 16, Nr 45
Multimedia:
   
Źródła:
NIAB, Wywód rodu Szuniewiczów z linii oszmiańsko-dziśnieńskiej, rok 1834, poz. 67, dot. urodzenia [manuskrypt]
LVIA, Księgi szlachty powiatu dziśnieńskiego, 1850, dot. urodzenia [manuskrypt]
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl