Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Feliks Szuniewicz

*1838 
(data i miejsce urodzenia)
+po 1913 Tiumeń 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Statusuczestnik powstania styczniowego, zesłaniec syberyjski
Zdarzenia:
LPDataNazwa
11864
Omsk 
Udział w powstaniu styczniowym i zesłanie na Syberię
Według wspomnień rodzinnych spisanych przez śp. Klotyldę z Szuniewiczów Formanowiczową Feliks Szuniewicz brał udział w powstaniu styczniowym 1863/64 r. i za to został przez Moskali karnie zesłany na Syberię.
-----------------
Zob. Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. zesłanych na Zachodnią Syberię, wg. materiałów M.S. Anatolewny (Omsk, 2005 r.) (opracowanie Elżbieta Sieczkowska i Janusz Stankiewicz):

Шуневич Феликс – муж., 20 лет, дворянин, сослан с лишением прав на жительство, с 1865 г. находился в Омске, после вТарском округе, Омске, семьи не имеет — ГУ ГАОО. ф. 3. Он 6. Д. 7918. Л. 132 об.-133, 134-135, Оп. 13. д. 18456.Л. 93, ф. 14. Оп. 1. д. 487. Л. 45, 53, д. 496. Л. 716, 717, 726, д. 520. Л. 44-45.

Szuniewicz Feliks - mężczyzna., 20 lat, szlachcic, zesłany w 1865 r. z pozbawieniem prawa do powrotu (?). mieszkał w Omsku, potem w okręgu Tarskim, Omsk, rodziny nie posiada
215-05-1869
Omsk 
Fotografia braci
Zdjęcie grupowe
31884 Ofiarowca
Ofiarodawca "pewnej sumy pieniędzy" na przeniesienie zwłok Adama Mickiewicza z Paryża do Krakowa. Tygodnik Powszechny 1884, nr 34 (24 sierpnia), s. 544.
41902
Padun 
Zarządca majątku
 
Multimedia:
   
Źródła:
NIAB, Wywód rodu Szuniewiczów z linii oszmiańsko-dziśnieńskiej, rok 1834, poz. 68, dot. urodzenia [manuskrypt]
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl