Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Feliks Szuniewicz

*1838 
(data i miejsce urodzenia)
+po 1913 Tiumeń 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Statusuczestnik powstania styczniowego, zesłaniec syberyjski
Zdarzenia:
LPDataNazwa
127-11-1864 Udział w powstaniu styczniowym i zesłanie na Syberię
Szlachciców FRANCISZKA SZUNIEWICZA i FELIKSA SZUNIEWICZA [synów Piotra], którzy nie ukończyli studiów [nauki], winnych uczestnictwa w bandzie buntowników, postanowiono zaliczyć do III kategorii przestępców wymienionych w najwyżej zatwierdzonych regułach i na podstawie p. 6 i 8 pozbawić szczególnych osobiście i zgodnie ze stanem przydzielonych im praw i przywilejów, po czym zesłać na osiedlenie do guberni tobolskiej, a majątek, który obecnie posiadają, zostawić pod sekwestrem.
===============
ЖУРНАЛЪ ВРЕМЕННАГО ПОЛЕВАГО АУДИТОРIАТА ШТAБЪ ВИПЕНСКАГО ВОЕННАГО ОКРУГА, LVIA 1248-1-594.

Zob też. Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. zesłanych na Zachodnią Syberię, wg. materiałów M.S. Anatolewny (Omsk, 2005 r.) (opracowanie Elżbieta Sieczkowska i Janusz Stankiewicz):

Шуневич Феликс – муж., 20 лет, дворянин, сослан с лишением прав на жительство, с 1865 г. находился в Омске, после вТарском округе, Омске, семьи не имеет — ГУ ГАОО. ф. 3. Он 6. Д. 7918. Л. 132 об.-133, 134-135, Оп. 13. д. 18456.Л. 93, ф. 14. Оп. 1. д. 487. Л. 45, 53, д. 496. Л. 716, 717, 726, д. 520. Л. 44-45.

Szuniewicz Feliks - mężczyzna., 20 lat, szlachcic, zesłany w 1865 r. z pozbawieniem prawa do powrotu (?). mieszkał w Omsku, potem w okręgu Tarskim, Omsk, rodziny nie posiada
215-05-1869
Omsk 
Fotografia braci
Zdjęcie grupowe
31884 Ofiarowca
Ofiarodawca "pewnej sumy pieniędzy" na przeniesienie zwłok Adama Mickiewicza z Paryża do Krakowa. Tygodnik Powszechny 1884, nr 34 (24 sierpnia), s. 544.
4
Omsk 
Ze wspomnień
Elżbieta z Szuniewiczów Łukowska córka Florentyna w swoim pamiętniku pisze: "... mieszkał u nas [w Omsku] brat mego Tatusia sparaliżowany na prawą stronę (nogę i rękę) lecz miał swój mały warsztat pracy i wyrabiał bardzo ładne rzeczy z drzewa i kości słoniowej".
==============
Pamiętniki, cz. I, s. 6/81.

- przypuszczam, że Autorka wspomnień pisała o Feliksie Szuniewiczu.
Multimedia:
   
Źródła:
NIAB, Wywód rodu Szuniewiczów z linii oszmiańsko-dziśnieńskiej, rok 1834, poz. 68, dot. urodzenia [manuskrypt]
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl