Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Feliks Szuniewicz

*1838 
(data i miejsce urodzenia)
+po 1913 Tiumeń 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Statusuczestnik powstania styczniowego, zesłaniec syberyjski
Zawód wykonywanydyrektor gorzelni,
Ceremoniał religijnychrzest
Zdarzenia:
LPDataNazwa
127-11-1864 Udział w powstaniu styczniowym i zesłanie na Syberię
Szlachciców FRANCISZKA SZUNIEWICZA i FELIKSA SZUNIEWICZA [synów Piotra], którzy nie ukończyli studiów [nauki], winnych uczestnictwa w bandzie buntowników, postanowiono zaliczyć do III kategorii przestępców wymienionych w najwyżej zatwierdzonych regułach i na podstawie p. 6 i 8 pozbawić szczególnych osobiście i zgodnie ze stanem przydzielonych im praw i przywilejów, po czym zesłać na osiedlenie do guberni tobolskiej, a majątek, który obecnie posiadają, zostawić pod sekwestrem.
===============
ЖУРНАЛЪ ВРЕМЕННАГО ПОЛЕВАГО АУДИТОРIАТА ШТAБЪ ВИПЕНСКАГО ВОЕННАГО ОКРУГА, LVIA 1248-1-594.

Zob też. Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. zesłanych na Zachodnią Syberię, wg. materiałów M.S. Anatolewny (Omsk, 2005 r.) (opracowanie Elżbieta Sieczkowska i Janusz Stankiewicz):

Шуневич Феликс – муж., 20 лет, дворянин, сослан с лишением прав на жительство, с 1865 г. находился в Омске, после вТарском округе, Омске, семьи не имеет — ГУ ГАОО. ф. 3. Он 6. Д. 7918. Л. 132 об.-133, 134-135, Оп. 13. д. 18456.Л. 93, ф. 14. Оп. 1. д. 487. Л. 45, 53, д. 496. Л. 716, 717, 726, д. 520. Л. 44-45.

Szuniewicz Feliks - mężczyzna., 20 lat, szlachcic, zesłany w 1865 r. z pozbawieniem prawa do powrotu (?). mieszkał w Omsku, potem w okręgu Tarskim, Omsk, rodziny nie posiada
215-05-1869
Omsk 
Fotografia braci
Zdjęcie grupowe
304-1874
Tobolsk 
Powrót (tymczasowy)
Tobolski gubernialny zarząd żandarmerii
dnia 6 czerwca 1874 roku N 245, miasto Tobolsk
Do naczelnika wileńskiego gubernialnego zarządu żandarmerii
Zesłaniec polityczny Feliks Szuniewicz, który zamieszkiwał przy Paduńskiej fabryce okręgu jałutorowskiego, po otrzymaniu najłaskawszego pozwolenia na powrót do ojczyzny, wyjechał w końcu kwietnia do powiatu dziśnieńskiego guberni wileńskiej.
O czym mam zaszczyt poinformować Waszą Ekscelencję.
Z powodu nieobecności naczelnika zarządu, adiutant porucznik ...
41884 Ofiarowca
Ofiarodawca "pewnej sumy pieniędzy" na przeniesienie zwłok Adama Mickiewicza z Paryża do Krakowa. Tygodnik Powszechny 1884, nr 34 (24 sierpnia), s. 544.
51902
Padun 
Kierownik fabryki w Padun
[patrz:]
Леонид Островский, Поляки в Западной Сибири в конце XIX – первой четверти XX века, 2018
 

Książka
61910 Список фабрик и заводов России (Spis fabryk w Rosji)
13287. Kalinowska gorzelnia nr 20, właściciele Nikołajew i Łazarew, spółka komandytowa (товарищество на вере), Andrejewoj, kupcowej (byłej), założona w 1873 r. Miejscowość: kamyszłowski powiat, sioło Obuchowka, zakamyszłowska włość, stacja Kamyszłow permskiej kolei, 7 wiorst drogi gruntowej. Adres: gorzelnia m. Kamyszłow, administracja m. Jekaterynburg, spółka Nikołajew i Łazarew. Kierownik Szuniewicz F.P. Główny produkt: spirytusu 90-126 tysiąc wiader. Roczna produkcja: 130 tysiąc rubli, pracowników 72, silników 6, koni mechanicznych 39.

Publikacja
Zdjęcia:
   
Źródła:
NIAB, Wywód rodu Szuniewiczów z linii oszmiańsko-dziśnieńskiej, rok 1834, poz. 68, dot. urodzenia [manuskrypt]
LVIA, Księgi szlachty powiatu dziśnieńskiego, 1850, dot. urodzenia [manuskrypt]
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl