Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Franciszek Szuniewicz

*08-03-1842 Dawidki (Dawydki) 
(data i miejsce urodzenia)
+po 1913 Tiumeń 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Statusuczestnik powstania styczniowego, zesłaniec syberyjski
Ceremoniał religijnychrzest
Data ceremoniału10-03-1842
Miejsce ceremoniałuGłębokie
Zdarzenia:
LPDataNazwa
127-11-1864 Udział w powstaniu styczniowym i zesłanie na Syberię
Szlachciców FRANCISZKA SZUNIEWICZA i FELIKSA SZUNIEWICZA [synów Piotra], którzy nie ukończyli studiów [nauki], winnych uczestnictwa w bandzie buntowników, postanowiono zaliczyć do III kategorii przestępców wymienionych w najwyżej zatwierdzonych regułach i na podstawie p. 6 i 8 pozbawić szczególnych osobiście i zgodnie ze stanem przydzielonych im praw i przywilejów, po czym zesłać na osiedlenie do guberni tobolskiej, a majątek, który obecnie posiadają, zostawić pod sekwestrem.
===============
ЖУРНАЛЪ ВРЕМЕННАГО ПОЛЕВАГО АУДИТОРIАТА ШТAБЪ ВИПЕНСКАГО ВОЕННАГО ОКРУГА, LVIA 1248-1-594.

Zob. też: Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. zesłanych na Zachodnią Syberię, wg. materiałów M.S. Anatolewny (Omsk, 2005 r.) (opracowanie Elżbieta Sieczkowska i Janusz Stankiewicz):

Шуневич Франц – муж., 19 лет, дворянин, сослан с лишением прав на жительство, с 1865 г. находился в Омске, после в Ялуторовском округе, семьи не имеет — ГУ ГАОО. ф. 3. Он 6. Д. 7918. Л. 132 об.-133, 134-135, Оп. 13. д. 18456.Л. 93, ф. 14. Оп. 1. д. 487. Л. 45, 53, д. 496. Л. 716, 717, 726, д. 520. Л. 44-45.

Szuniewicz Franciszek - mężczyzna., 19 lat, szlachcic, zesłany w 1865 r. z pozbawieniem prawa do powrotu (?), mieszkał w Omsku, potem w okręgu Julutorowskim, rodziny nie posiada.
2od około 1872
Padun 
Pobyt na Syberii
1) urodzony [...] w gorzelni paduńskiej okręgu jałutorowskiego tobolskiej guberni
=============
Akt urodzenia Teodora s. Franciszka Szuniewicza

2) Sto km na południowy wschód od Tiumeni i 25 km od Jałutorowska leży starodawna sybirska wieś Padun. W latach 70-tych XIX wieku w Padunie powstała polska kolonia. Tu został przeniesiony z Omska szlachcic Franciszek] Szuniewicz, który w latach 1890-tych był zarządzającym majątkiem Sierginskim, należącym już do synów Alfonsa Fomicza Poklewskiego. Tu do 1876 r. dzieci zarządcy uczyła zesłanka Elżbieta Tabieńska, wielu uczestników powstania (1863-1864) otrzymało w tym zakładzie [produkcja alkoholu] miejsca pracy. Według polskich zesłańców w związku z przygotowywaniem ogólnopolskiego powstania na Syberii w 1866 r [....].ten zakład służył jako jedno z miejsc, gdzie organizacja przechowywała broń i dokumenty.

(...) сюда был переведен из Омска дворянин Франц Шуневич.
=============
С.Г. Филь, Польские страницы тюм
Akt urodzenia Teodora s. Franciszka Szuniewicza
Падунский винокуренный завод и его владельцы
ПОКЛЕВСКИЕ-КОЗЕЛЛ – ВЛАДЕЛЬЦЫ ПАДУНСКОГО ВИНОКУРЕННОГО ЗАВОДА
3
Tiumeń 
Miejsce zamieszkania
[...] trzej synowie stryja Franciszka, który tez mieszkał w Tiumeni. Byli młodzi, sympatyczni, weseli, szczególnie 2-ch, bo trzeci był trochę dziwny. Jeden z tych sympatyczniejszych Feliś [Feliks] był już na pierwszym roku wydziału leśnego, drugi Władek straszny trzpiot i wesoły był w 8-mej klasie gimnazjalnej.
================
Elżbieta z Szuniewiczów Łukowska, "Pamiętnik" t. I, s. 65.

Franciszek Szuniewicz miał własny dom w Tiumeni :
- Шуневич Франц Петрович, Тюмен, Воиновская (Кирова), 20.
================
Списки
41899
Tiumeń 
Komitet budowy kaplicy
W podpisie : zastępca ("towarzysz") przewodniczącego Komitetu budowy kaplicy katolickiej w Tiumeni - (F) Franciszek Szuniewicz
===============
"Kurjer Warszawski" 1899-01-05(17), R 78, nr 17, s. 5/12.
 

Historia powstania kościoła pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Tiumeni
Zdjęcia:
   
Źródła:
Głębokie, parafia p.w. Świętej Trójcy i parafia p.w. Wniebowzięcia NMP (do 1864), 35/1842, dot. urodzenia [akt prawny]
NIAB, Wywód rodu Szuniewiczów z linii oszmiańsko-dziśnieńskiej, rok 1834, poz. 69, dot. urodzenia [manuskrypt]
LVIA, Księgi szlachty powiatu dziśnieńskiego, 1850, dot. urodzenia [manuskrypt]
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl