Rodowody mieszczan bukowskich

Górscy, Falęccy i Lemańscy

1670

1680

1690

1700

1710

1720

1730

1740

1750

1760

1770

1780

1790

1800

1810

1820

1830

1840

1850

1860

1870

1880

1890

1900

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2020

Opis związku

Zawód wykonywany i status

Data zgonu

Data urodzenia

[Imię] [Nazwisko] /[Nazwisko rodowe]/

*około 1680

szlachcic (Generosus)

+1784 (64)

*około 1720

∞ 1742

*około 1720

+1825 (80)

*około 1745

∞ 1764

piwowar, burmistrz miasta,szlachcic, sekretarz Jego Królewskiej Mości

+1793 (70)

*1722

+1828 (62)

*1765

∞ 1783

*przed 1750

*1784

∞ 1803

młynarz

+1818 (41)

*1776

∞ 1819

*1774

*1806

∞ 1828

szewc

*1799

+1829 (0)

*1829

szewc

+1873 (42)

*1830

∞ 1857

+1878 (53)

*1824

+1859 (1)

*1857

+1945 (86)

*1859

∞ 1888

+1932 (65)

*1866

+1965 (76)

*1889

kupiec

+1963 (72)

*1890

∞ 1916

+1978 (88)

*1890

*1917

+1893 (1)

*1892

+1966 (71)

*1895

*1896

+1863 (1)

*1862

*1863

*1866

+1832 (0)

*1832

+1880 (45)

*1834

∞ 1859

+1902 (69)

*1833

robotnik

+1910 (50)

*1859

+1934 (72)

*1862

∞ 1888

*1864

+1900 (36)

*1864

+1900 (34)

*1865

+1869 (0)

*1869

+1808 (0)

*1808

*1810

∞ 1830

+1863 (53)

*1810

*1831

+1843 (9)

*1834

*1836

*1839

*1842

+1848 (4)

*1844

+1848 (2)

*1846

*1849

*1814

+1871 (54)

*1816

∞ 1844

szewc z Buku

+1871 (50)

*1821

+1846 (1)

*1845

*1846

∞ 1869

bednarz

+1912 (67)

*1845

*1872

*1875

*1876

*1877

*1878

∞ 1907

*1883

*1880

*1882

mistrz szewski

+1925 (76)

*1848

∞ 1879

+1927 (69)

*1857

Dyrektor Poczty w Toruniu (1929-1933)

+1950 (70)

*1879

+1970 (82)

*1888

+1918 (0)

*1918

+1995 (73)

*1921

∞ 1945

lekarz stomatolog

+1998 (74)

*1924

nauczyciel w szkole elementarnej w Siedlcu (gm. Pępowo)

+1959 (78)

*1880

∞ 1910

+1980 (94)

*1886

nauczycielka w Laskach i Lesznie

+1997 (86)

*1911

∞ 1937

nauczyciel

+1986 (75)

*1911

odznaczony Krzyżem Walecznych (1939)

+2003 (89)

*1914

∞ 1945

+2000 (80)

*1919

leśnik,odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, więzień obozu koncentracyjnego Buchenwald

+2005 (87)

*1918

+2000 (78)

*1922

∞ 1982

+2006 (84)

*1921

∞ 1953

+1885 (0)

*1885

*1886

∞ 1911

+1947 (62)

*1885

kierownik Katedry Anatomii Patologicznej AM w Lublinie

+1990 (77)

*1912

+2017 (93)

*1924

działacz Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech

+1944 (25)

*1919

kierownik Zakładu Fizjologii AWF w Poznaniu

+2008 (88)

*1919

+1986 (74)

*1912

+1888 (0)

*1888

*1890

+1892 (0)

*1892

+1892 (0)

*1892

*1895

+1984 (88)

*1896

∞ 1922

Weteran Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym

+1970 (68)

*1901

malarz z Poznania

*1899

∞ 1948 | ø 1967

+1984 (74)

*1909

+1852 (1)

*1851

+1855 (2)

*1853

+1936 (80)

*1855

∞ 1877

rzeźnik

+1932 (79)

*1853

+1948 (70)

*1878

*1879

*1880

+1859 (1)

*1857

restaurator z Kostrzyna

+1937 (77)

*1860

∞ przed 1888

+1930

+1888 (0)

*1888

+1975 (86)

*1889

N. N.

+1891 (0)

*1890

+1892 (0)

*1892

+1895 (0)

*1895

+1938 (42)

*1896

+1930 (41)

*1889

+1898 (0)

*1898

wysiedleni z tzw. Kraju Warty w latach 1939-1945

*1899

+1901 (0)

*1901

*1902

+1905 (0)

*1905

*1786

+1789 (1)

*1788

+1842 (52)

*1790

∞ 1808

+przed 1811

∞ 1811

*1780

*1792

+1802 (0)

*1802

+1767 (0)

*1767

*1768

∞ 1787

ekonoma z Rogalina i Taniborza,szlachcic,

+1803 (50)

*1753

∞ 1809

*1756

rządca wsi Deszno,szlachcic,

+około 1858 (65)

*1793

+1852

∞ 1852

*1831

*1796

+1801 (2)

*1798

*1801

*1770

∞ 1791

szlachcic

+1795 (54)

*1741

∞ 1796

szlachcic

*1766

+1797 (0)

*1797

+1779 (6)

*1773

+1779 (3)

*1775

posesor majątku Brzezinki koło Zwolenia

+1833 (54)

*1778

∞ 1804

+1852 (64)

*1788

+około 1840

+1805 (0)

*1805

+1814 (4)

*1810

+przed 1867 (54)

*1813

∞ 1835

doktor medycyny, chirurg i fizyk miejski

+1879 (75)

*1804

s. Karol Mohr (4)

∞ 1854

*1825

*1836

*1838

+1927 (83)

*1843

+1893 (77)

*1815

∞ 1837

dziedzic dóbr i zamku w Gardzienicach,oficer wojsk napoleońskich

+1860 (67)

*1793

+1913 (74)

*1839

∞ 1859

*1833

+1939 (78)

*1861

∞ 1884

dziedzic Brzezic

+1923 (64)

*1859

+1959 (74)

*1885

+1945 (81)

*1864

+1911 (57)

*1854

+1840 (0)

*1840

właściciel majątku Gardzienice, później dziedzic folwarku Borek

+1916 (74)

*1842

∞ 1876

+1914 (60)

*1854

+1877 (0)

*1877

+1879 (0)

*1879

+1880 (0)

*1880

+1936 (52)

*1884

∞ 1907

+1947 (68)

*1879

+1987 (77)

*1910

+1949 (34)

*1915

+1920 (73)

*1846

∞ 1867

powstaniec styczniowy

+1902 (68)

*1834

∞ około 1875

lekarz więzienny w Wiśniczu

+1896 (47)

*1849

hydrogeolog, budowniczy kolei transyberyjskiej

+1924 (56)

*1868

+1972 (83)

*1888

urzędnik Polskiej Akademii Umiejętności,działacz krakowskiego oddziału PTTK

+1938 (51)

*1887

+1900 (84)

*około 1816

∞ 1847

powstaniec 1863, zmarł na zesłaniu

+1910 (87)

*1823

*1852

∞ 1888

*1855

∞ 1880

*1855

aktor, recytator, komediopisarz

+1922 (62)

*1859

∞ 1882

+1890 (71)

*1819

∞ 1841

urzędnik w Komisji Rządowej Przychowów i Skarbu w W-wie,kawaler Orderu Virtuti Militari

+1887 (80)

*1806

+1844 (1)

*1843

urzędnik Dyr. Głów. Tow. Kredytowego Ziemskiego w Warszawie

+1873 (27)

*1846

lekarz więzienny w Wiśniczu

+1896 (47)

*1849

∞ około 1875

+1920 (73)

*1846

*1857

∞ 1881

notariusz

*1851

+1824 (4)

*1820

+1911 (89)

*1822

∞ 1844

ziemianin, współwłaściciel cukrowni warszawskie

+przed 1896 (89)

*1807

∞ 1896

∞ 1900

+1848 (1)

*1847

+1839 (16)

*1823

*1823

*1781

∞ 1801

*1769

dziedzic dóbr kłobuckich, Sędzia Pokoju okręgu częstochowskiego,szlachcic

+1856 (72)

*1784

∞ 1808

+1859 (72)

*1787

powstaniec listopadowy, emigrant w W. Brytanii

+1873 (63)

*1809

*1811

+1890 (76)

*1813

∞ 1835

+1881 (68)

*1812

+1895 (59)

*1836

*około 1830

*około 1860

pianista i kompozytor

+1946 (76)

*1870

∞ 1918

+1982 (92)

*1890

+1911 (74)

*1837

+1876 (57)

*1819

*około 1858

∞ 1883

+1886 (25)

*1861

*1838

∞ 1872

*1851

*1853

∞ 1869

+1817 (2)

*1814

marquise de Sanzillon

+1895 (79)

*1816

∞ 1835

+1854 (54)

*1799

∞ 1865

+1877 (77)

*1800

∞ 1883

+1910 (80)

*1830

+1837 (0)

*1836

+1845 (0)

*1845

+1866 (18)

*1847

+1817 (0)

*1817

+1838 (19)

*1819

narzeczona C. K. Norwida z lat 1841-1843

+1879 (58)

*1820

∞ 1844 | ø około 1857

dz. d. Małków i m. Lututów w p. ostrzeszowskim

+1893 (70)

*1822

∞ 1857

*1829

powstaniec spod Miechowa (17 lutego 1863)

*1844

+1863 (41)

*1822

kapitan gwardi wojsk rosyjskich 1860 r.

+1888 (63)

*1824

+1850 (22)

*1828

dziedzic Zwolenia, szlachcic, były oficer WP

+1861 (72)

*1788

∞ 1815

+1880 (89)

*1791

+1918 (102)

*1816

∞ 1845

*1806

*1848

+1871 (22)

*1849

*1851

+1902 (83)

*1818

∞ 1841

*1814

*1845

*1846

*1848

+1860 (39)

*1820

∞ 1840

prezes Ziemskiego Towarzystwa Kredytowego w Płocku i Warszawie

+1892 (80)

*1812

+1888

+1866

dziedzic Bratoszewic

+1885 (59)

*1825

∞ 1850

+1862 (29)

*1833

*1852

∞ 1872

*1847

+1873 (1)

*1872

+1926 (52)

*1874

+1907 (26)

*1881

dziedzic Woli Błędowskiej k. Bratoszewic

+1935 (81)

*1853

∞ 1892

+1950 (79)

*1871

+1863 (7)

*1855

+1858 (1)

*1857

+1896 (36)

*1859

∞ 1885

+1910 (61)

*1849

+1956 (70)

*1886

+1830 (0)

*1830

+1881 (48)

*1833

∞ 1853

dziedzic dóbr Krężel w parafii Chynów

+1902 (81)

*1821

lekarz, znany warszawski spirytysta

+1929 (76)

*1853

prezes Zarządu cukrowni Brześć Kujawski i Trawniki

*1855

∞ 1901

+1966 (96)

*1870

+1901 (40)

*1861

*1747

+1798 (46)

*1752

∞ 1765

+1798 (58)

*1740

*1767

+1812 (42)

*1769

∞ 1789

ekonom, komisarz dworu i dzierżawca wielu majątków

+1816 (72)

*1744

dzierżawca Baranowa, królewski komisarz ekonomii gnieźnieńskiej

+1843 (54)

*1789

∞ 1812

+przed 1843 (53)

*1790

*1814

*1816

∞ 1849

+1874 (45)

*1829

*1850

malarz angielski

+1928 (76)

*1852

+1957 (80)

*1877

+1897 (42)

*1855

malarka

+1891 (34)

*1857

malarz angielski

+1931 (72)

*1859

*1818

∞ 1859

+1915 (92)

*1823

+1864 (1)

*1863

*1820

leśniczy

*1821

*1823

*1826

+1827 (0)

*1827

*1829

*1831

+1792 (0)

*1792

+1870 (77)

*około 1793

∞ 1818

mjr wojsk polskich

*1791

*1819

*1820

+1822 (0)

*1821

*1823

lekarz,uczestnik powstania w Wielokpolsce w r. 1848

+1892 (68)

*1824

odznaczony Krzyża Kawalerskim i Złotym Orderu Virtuti Militari - 9.03 / 25.05.1831

+1884 (89)

*1794

∞ 1830

+1835

∞ 1838

+1889 (83)

*1806

+1831 (1)

*1830

+1828 (32)

*1796

+1825

podporucznik p. 5 piech. lin. (1824-1830),kawaler krzyża złotego Orderu Virtuti Militari (IV klasy) - 8 czerwca 1831

+1877 (79)

*1798

*1798

uczestnik powstania styczniowego

+1919 (80)

*1839

+1924 (76)

*1848

*1866

*1899

*1905

geometra

*1801

∞ 1830

guwernantka

+1831 (1)

*1830

*1832

*1803

∞ 1825

szlachcic

*1793

ks. katolicki,ppor. w powstaniu listopadowym, kawaler krzyża złotego Orderu Virtuti Militari - 7.06.1831

+1866 (61)

*1805

+1834 (64)

*1770

*około 1772

szlachcić

ułan w powstaniu listopadowym

+1871 (72)

*1799

+1887 (81)

*1806

rządca folwarku Brzezinek,oficer w powstaniu listopadowym

+1849 (49)

*1800

∞ 1840

+1845 (42)

*1803

+1846 (68)

*1778

*1810

+1815 (41)

*1774

∞ N.N.

*1778

*1782

*1784

*1786


Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl