Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Jan Antoni Szuniewicz

*1844 
(data i miejsce urodzenia)
+około 1910 Syberia 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Statusuczestnik powstania styczniowego
Ceremoniał religijnychrzest
Zdarzenia:
LPDataNazwa
11863 Udział w powstaniu styczniowym
Jako uczeń wziął udział w powstaniu styczniowym ("Szuniewicz Jan, uczeń, zamieszkały Niwy, pow. dziśnieński")
=================
Janina Jakubianiec-Czarkowska, "Powstanie 1863 roku w powiecie święciańskim", Święciany : Święciański Oddz. Pol. Tow. Krajozn., 1934, s. 118.
Publikacja
227-11-1864 Konsekwencje powstania styczniowego
Szlachciców JANA SZUNIEWICZA i brata jego ELIASZA JÓZEFA SZUNIEWICZA zaangażowanych w tę sprawę, ponieważ ich ojciec szlachcic PIOTR SZUNIEWICZ odwoził do bandy dołączających do niej buntowników, a bracia ich byli członkami bandy, ale osobiście o nic nie oskarżonych, uznać za niewinnych i całkiem uwolnić od odpowiedzialności za te działania.
===============
ЖУРНАЛЪ ВРЕМЕННАГО ПОЛЕВАГО АУДИТОРIАТА ШТAБЪ ВИПЕНСКАГО ВОЕННАГО ОКРУГА, LVIA 1248-1-594.
Źródła:
NIAB, Wywód rodu Szuniewiczów z linii oszmiańsko-dziśnieńskiej, rok 1834, poz. 70, dot. urodzenia [manuskrypt]
LVIA, Księgi szlachty powiatu dziśnieńskiego, 1850, dot. urodzenia [manuskrypt]
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl