Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Eliasz Józef Szuniewicz

*1834 
(data i miejsce urodzenia)
+08-06-1900 Niwie (Niwje) 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Ceremoniał religijnychrzest
Rodzaj zgonuNaturalna
Zdarzenia:
LPDataNazwa
111-01-1853
Głębokie 
Świadek na ślubie
Skan strony
227-11-1864 Konsekwencje powstania styczniowego
Szlachciców JANA SZUNIEWICZA i brata jego ELIASZA JÓZEFA SZUNIEWICZA zaangażowanych w tę sprawę, ponieważ ich ojciec szlachcic PIOTR SZUNIEWICZ odwoził do bandy dołączających do niej buntowników, a bracia ich byli członkami bandy, ale osobiście o nic nie oskarżonych, uznać za niewinnych i całkiem uwolnić od odpowiedzialności za te działania.
===============
ЖУРНАЛЪ ВРЕМЕННАГО ПОЛЕВАГО АУДИТОРIАТА ШТAБЪ ВИПЕНСКАГО ВОЕННАГО ОКРУГА, LVIA 1248-1-594.
Źródła:
NIAB, Wywód rodu Szuniewiczów z linii oszmiańsko-dziśnieńskiej, rok 1834, poz. 66, dot. urodzenia [manuskrypt]
LVIA, Księgi szlachty powiatu dziśnieńskiego, 1850, dot. urodzenia [manuskrypt]
Głębokie, parafia p.w. Świętej Trójcy i parafia p.w. Wniebowzięcia NMP (do 1864), 1900/..., dot. zgonu [akt prawny]
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl