Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Walerian Szuniewicz

*1776 
(data i miejsce urodzenia)
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Ceremoniał religijnychrzest
Data ceremoniału28-12-1776
Zdarzenia:
LPDataNazwa
11811
Majsucino 
Spis rewizyjny
Szuniewicz Walerian w 1811 roku 36 lat mający mieszkał we wsi Majsiucin właściciela ziemskiego Ignacego Korsaka, przeniósł się tam z powiatu borysowskiego. Przedstawił dekret wywodowy miński z 1810 roku września 11 dnia. Syn Tomasz 9 lat.
Skan
Źródła:
NIAB, Wywód rodu Szuniewiczów z linii oszmiańsko-dziśnieńskiej, rok 1834, poz. 18, dot. urodzenia [manuskrypt]
LVIA, Spisy rewizyjne (Ревизские сказки), 1811-1816, FHL 102572699, s. 288, dot. urodzenia [magazyn]
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl