Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Stefan Szuniewicz

*1777 
(data i miejsce urodzenia)
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Ceremoniał religijnychrzest
Zdarzenia:
LPDataNazwa
11811
Gorany 
Spis rewizyjny
Szuniewicz Stefan w 1811 roku 33 lat mający mieszkał w wsi Gorany właściciela ziemskiego Floriana Kulszy, przeniósł się z powiatu borysowskiego. Przedstawił dekret wywodowy miński z 1811 roku września 11 dnia. Synowie Stefana: Michał 10 lat; Joachim 4 lat. Brat Stefana Paweł 30 lat. Synowie Pawła: Antoni 5 lat; Dominik 3 lat.
Skan
21816
Bartoszyn 
Spis rewizyjny
Walerian syn Franciszka Szuniewicz, 36 lat. Jest posiadaczem jednej włóki ziemi w zaścianku Wietrowie w powiecie dziśnieńskim nabytej zgodnie z prawem zastawnym od nieżyjącego Dominika Korsaka
(...)
Stefan syn Michała Szuniewicz 39 lat mieszka w powiecie lepelskim we wsi Bartoszyn
Źródła:
LVIA, Spisy rewizyjne (Ревизские сказки), 1811-1816, FHL 102572699, s. 418, dot. urodzenia [magazyn]
LVIA, Spisy rewizyjne (Ревизские сказки), 1811-1816, FHL 10629413, s. 143, dot. urodzenia [magazyn]
LVIA, Księgi szlachty powiatu dziśnieńskiego, 1834, dot. urodzenia [manuskrypt]
NIAB, Wywód rodu Szuniewiczów z linii oszmiańsko-dziśnieńskiej, rok 1834, poz. 21, dot. urodzenia [manuskrypt]
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl