Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Mary (Maria) Szuniewicz z d. Pastuszczak

*24-04-1894 
(data i miejsce urodzenia)
+04-1974 Buffalo, NY 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl