Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Leone (Leonarda) Witte z d. Szuniewicz

*1920 Buffalo, NY 
(data i miejsce urodzenia)
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Zawód wykonywanyTeacher
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl