Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Zofia Nawłoka z d. Łukowska

*19-04-1909 Omsk 
(data i miejsce urodzenia)
+26-09-1978 Kielce 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Ceremoniał religijnychrzest
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl