Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Kazimierz Nawłoka

*03-03-1905 Przemyśl 
(data i miejsce urodzenia)
+08-02-1975 Kielce 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Związki:
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl