Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Kazimierz Nawłoka i Zofia Nawłoka z d. Łukowska

  
Kazimierz Nawłoka
*03-03-1905 Przemyśl
+08-02-1975 Kielce
Zofia Nawłoka z d. Łukowska
*19-04-1909 Omsk
+26-09-1978 Kielce
Dane podstawowe:
Ślub kościelny:  26-12-1933 Przemyśl
Związek zakończony:  /śmierć współmałżonka/
Czas trwania zw.:  41
Wiek męża:  28
Wiek żony:  24
Różnica wieku:  4
Dzieci:
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl