Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Feliks Szuniewicz (Szuniewiez)

*1798 
(data i miejsce urodzenia)
+11-02-1875 Poitiers, Vienne, Poitou-Charentes, France 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Statuspowstaniec listopadowy, członek Towarzystwa Demokratycznego Polskiego we Francji
Zawód wykonywanydrukarz,
Rodzaj zgonuNaturalna
Zdarzenia:
LPDataNazwa
1od 1815 do 1816
Warszawa 
Nauka
W dniach 1-go i 2-go Sierpnia r.b. odbył się popis publiczny w Szkołe Wydziałowey* Warszawskiey w przytomnosci Członków Kommisyi Rządowey Oświeoinia publicznego - Celuiący szczególnieyszą pilnością odebrali z rąk naczelney Magistratury Oświecenia nagrody następujący uczniowie :
[...]
Z Klassy Elementarnej oddziału pierwszego [...]
Feliks Szuniewicz [Szumiewicz] ...
=====================
Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego 1815, nr 62 (5 sierpnia) + dodatek, s. 1202.

W dniach 1-go i 2-go Sierpnia r.b. odbył się popis publiczny w Szkołe Wydziałowey* Warszawskiey w przytomnosci Członków Kommisyi Rządowey Oświeoinia publicznego - Celuiący szczególnieyszą pilnością odebrali z rąk Naczelney Magistratury Oświecenia nagrody następujący uczniowie :
[...] Z Klassy Elementarnej oddziału II [...]
Szuniewicz Felix [...]
=====================
Gazeta Warszawska 1816, nr 66 (17 sierpnia), s. 1510.
Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego 1815, nr 62
Gazeta Warszawska 1816, nr 66
216-05-1821
Warszawa 
Adres zamieszkania
Warszawa, ul. Gwardyi dom nr 1976 "i pół" (Cyrkuł II)
- w tym samym domu "od dziesięciu lat" mieszkali Zuzanna i Józef Jaroccy, siostra i brat matki Feliksa (jego ciotka i wuj)
============================
Zob : akt ślubu ciotki Feliksa Szuniewiczam, na którym był świadkiem.
Michał Ksawery Raczyński i Zuzanna Agata Raczyńska z d. Jarocka
309-11-1826
Warszawa 
Adres zamieszkania rodziny Szuniewiczów
Warszawa, ul. Przyrynek dom nr 885
==================
Zob ; akt zgonu siostry Feliksa
4
Warszawa 
Udział w powstaniu listopadowym i dalsze dzieje
Zob : biogram w Wikipedii
Multimedia:
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl