Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Feliks Szuniewicz

*około 1867 
(data i miejsce urodzenia)
+po 1926 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Zdarzenia:
LPDataNazwa
112-02-1895
Głębokie 
Świadek na ślubie
Feliks Szuniewicz (a także Bolesław, Karol, Kacper i Dionizy Wojciechowiczowie) byli świadkami na ślubie szlachetnego Piotra Dłużniewskiego s. Józefa i Małgorzaty z Szuniewiczów (30 lat), zamieszkałego we wsi Dubowe należącej do parafii dokszyckiej – i mieszczanki Adeli c. Jana i Marcjanny z Wojciechowiczów Wojciechowiczów (23 lata), zamieszkałej w folwarku Ludwinowo parafii głębockiej. Ślub odbył się 12 lutego 1895 roku w kościele głębockim.
205-05-1926
Siwcy 
Miejsce zamieszkania (I)
Siwcy, wieś (544)
(1324) Szuniewicz Feliks, lat 60
(1369) - żona Stefania, lat 51
(1325) - syn Feliks, lat 27
(1326) - syn Piotr, lat 19 (20)
(1370) - córka Janina, lat 13
=================
Spis parafian kościoła w Dokszycach za rok 1926 (LVIA 604/1/8123), s. 88
305-05-1926
Niedźwiedzi Ostęp 
Miejsce zamieszkania (II)
Niedżwiedziowy Ostęp, chutor (554)
(1352) Szuniewicz Feliks, lat 58
(1394) - żona Stefania, lat 52
(1353) - syn Feliks, lat 26
(1354) - syn Piotr, lat 20
(1395) - córka Janina, lat 13
=================
Spis parafian kościoła w Dokszycach za rok 1926 (LVIA 604/1/8123), s. 90
 

wIKIPEDIA
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl