Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Tomasz (Фома) Szuniewicz

*1871 
(data i miejsce urodzenia)
+18-05-1943 Nieścierowszczyzna 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Zdarzenia:
LPDataNazwa
11926
Mostoucha 
Miesjce zamieszkania / wiek
Mostoucha, chutor -
(401) Szuniewicz Tomasz, lat 55
(402) - żona Józefa, lat 41
(403) - syn Antoni, lat 24
=================
Spis parafian kościoła w Dokszycach za rok 1926 (LVIA 604/1/8123), s. 29

Miejscowość
218-05-1943
Nieścierowszczyzna 
Okupacja
Деревня Нестеровщина, из 67 дворов, сожжена полностью, зверски замучили и расстреляли: [...] Шуневич Фома - 75 лет [...]
======================
Трагедия деревень Докшицкого района; Курушко И. А.
Strona WWW
Wikipedia (wieś)
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl