Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Mikołaj Szuniewicz

*1861 
(data i miejsce urodzenia)
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Zdarzenia:
LPDataNazwa
11926
Izbiszcze 
Miejsce zamieszkania
Izbiszcze (chutor) - przy jeziorze Mieżużoł, blisko chutoru Niedźwiedzi Ostęp (patrz Feliks Szuniewicz)
(384) Szuniewicz Mikołaj, z.pr., lat 65
(385) s. Antoni, lat 23
(413) c. Ewa, lat 16
=====================
Spis parafian kościoła w Dokszycach za rok 1926 (LVIA 604/1/8123), s. 27
 
2
Izbiszcze 
Majątek ziemski
1) „Dokszyce, właściciele ziemscy”, Księga Adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, 1926/27-1930, s. 2083, 2257, 2235, 2074.

2) Spis majątków ziemskich - woj. wileńskie
============
Szuniewicz Mikołaj, Izbiszcze

Strona
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl