Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

LVIA, Listy szlachty obwodu newelskiego

LPOsoba / ZwiazekDotyczyNumer aktuStronaWiarygodność
1Arina Szuniewicz (*1796, +?)urodzeniawysoka
2Matroną Szuniewicz z d. Piotrowska (*około 1780, +?)urodzenia217wysoka
3Stefan Szuniewicz (*około 1765, +?)urodzenia217wysoka
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl