Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Augustyn Szuniewicz

*około 1777 
(data i miejsce urodzenia)
+około 1820 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Statusszlachcic, ziemianin
Zdarzenia:
LPDataNazwa
11811
Przepielszczyzna 
Spis rewizyjny
Szuniewicz Dominik Franciszek w 1811 roku 40 lat mający mieszkał w wsi Prepielszczyzna, przeniósł się w 1799 r. z dworu Kukszna zaścianka Pieczyszów dziśnieńskiego powiatu wł. zem. Suszyńskiego. Brat Augustyn Szuniewicz 30 lat.
2
Dąbrowa 
Majątek

Autorka wspomnień rodzinnych pisze, że Antoni Szuniewicz z ojcem Augustynem i rodziną byli właścicielami folwarku „Brzezinki” na dziśnieńszczyźnie. Biorąc pod uwagę metryki urodzenia syna Atoniego (Wiktora: 1851, Propilewszczyzna) oraz jego wnuka Wacława (syna Wiktora, ur. 1876, Dawidki Wielkie), należy przyjąć, że folwark, o którym pisze autorka wspomnień, leżał w pobliżu wspomnianych wsi. Analizując archiwalną mapę gminy Hołubicze, stwierdzamy, że we wspomnianej okolicy nie ma miejscowości o nazwie Brzezinki. Pomiędzy wsią Propielewszczyzna, a wsią Dawidki Wielkie – mniej więcej w połowie odległości (ok. 1 km od obu) – leży folwark Dąbrowa. Przyjmuję, że nim właśnie były owe „Brzezinki” wymieniane wielokrotnie przez Klotyldę z Szuniewiczów.
========================================
Klotylda z Szuniewiczów Formanowiczowa, „Na pomoście”, Poznań 1995.
Mapa gm. Hołubicze (fragment)
Źródła:
NIAB, Wywód rodu Szuniewiczów z linii oszmiańsko-dziśnieńskiej, rok 1834, poz. 17, dot. urodzenia [manuskrypt]
LVIA, Spisy rewizyjne (Ревизские сказки), 1811-1816, FHL 1025726, s. 460v, dot. urodzenia [magazyn]
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl