Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Józef Szuniewicz

*1768 
(data i miejsce urodzenia)
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Zdarzenia:
LPDataNazwa
11794 Ekonom (?)
WJP Józef ojciec, Wincenty syn Nagurscy skar[bnik] Księstwa Żmudzkiego przeciwko JWJP Ludwikowi i Kunegundzie z Billewiczów Górskim [Ludwik i Kunegunda z Billewiczów Górscy] ciwunom (?) powiatu telszewskiego Księstwa Żmudzkiego panom dziedzicom JP Wawrzyńcowi Kobeckiemu por[ucznikowi] Księstwa Żmudzkiego komm[isarzowi] Józefowi Szaniewiczowi [Józef SZANIEWICZ] ekon[?] Antoniemu Górskiemu [Antoni Górski] rot[mistrzowi] powiatu telszewskiego tudzież pracowitym Antoniemu Bastmiń[Antoni Bastmiński???], Tadeuszowi Standlowi [Tadeusz Standl?] i dalszym [?] poddanym.
Vilniaus universiteto biblioteka (katalog)
Źródła:
NIAB, Wywód rodu Szuniewiczów z linii oszmiańsko-dziśnieńskiej, rok 1834, poz. 19, dot. urodzenia [manuskrypt]
LVIA, Spisy rewizyjne (Ревизские сказки), 1811-1816, dot. urodzenia [magazyn]
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl