Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Józef Szuniewicz

*1768 
(data i miejsce urodzenia)
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Zdarzenia:
LPDataNazwa
109-08-1816
Przepielszczyzna 
Spis rewizyjny
Michał Szuniewicz. brat Franciszka, zmarł w 1799 roku
dzieci MichałaL

(I) Józef 48 lat
żona Józefa - Józefa 29 lat

(II) Stefan 39 lat
żona Stefana Dorota 29 lat
Stefana syn - Stefan 10 lat
Źródła:
LVIA, Spisy rewizyjne (Ревизские сказки), 1811-1816, LVIA 515-15-432, s. 1126, dot. urodzenia [magazyn]
NIAB, Wywód rodu Szuniewiczów z linii oszmiańsko-dziśnieńskiej, rok 1834, poz. 19, dot. urodzenia [manuskrypt]
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl