Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Marcin Szuniewicz

*1776 
(data i miejsce urodzenia)
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Źródła:
LVIA, Spisy rewizyjne (Ревизские сказки), 1795, LVIA 515-15-110, s. 1232, dot. urodzenia [manuskrypt]
NIAB, Wywód rodu Szuniewiczów z linii oszmiańsko-dziśnieńskiej, rok 1834, poz. 20, dot. urodzenia [manuskrypt]
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl