Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Paweł Szuniewicz

*1780 
(data i miejsce urodzenia)
+po 1834 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Statusszlachcic kl. II
Ceremoniał religijnychrzest
Zdarzenia:
LPDataNazwa
11811
Gorany 
Spis rewizyjny
Szuniewicz Stefan w 1811 roku 33 lat mający mieszkał w wsi Gorany właściciela ziemskiego Floriana Kulszy, przeniósł się z powiatu borysowskiego. Przedstawił dekret wywodowy miński z 1811 roku września 11 dnia. Synowie Stefana: Michał 10 lat; Joachim 4 lat. Brat Stefana Paweł 30 lat. Synowie Pawła: Antoni 5 lat; Dominik 3 lat.
Skan
21816
Zaułki  
Spis rewizyjny
Walerian syn Franciszka Szuniewicz, 36 lat. Jest posiadaczem jednej włóki ziemi w zaścianku Wietrowie w powiecie dziśnieńskim nabytej zgodnie z prawem zastawnym od nieżyjącego Dominika Korsaka

Paweł syn Michała Szuniewicz 36 lat mieszka we wsi Zaułki powiatu dziśnieńskiego

Bratanek Antoni syn Pawła Szuniewicz 12 lat
31834
Skrobotuny 
Majątek
Posiadał własną ziemię we wsi Skrobotuny w gm. Prozoroki (parafii) w powiecie dziśnieńskim (na wschód od jeziora Szo, około 35 km od m. Głębokie).
Źródła:
LVIA, Spisy rewizyjne (Ревизские сказки), 1811-1816, FHL 102572699, s. 418, dot. urodzenia [magazyn]
LVIA, Spisy rewizyjne (Ревизские сказки), 1811-1816, FHL 106294134, s. 143, dot. urodzenia [magazyn]
LVIA, Księgi szlachty powiatu dziśnieńskiego, 1834, dot. urodzenia [manuskrypt]
NIAB, Wywód rodu Szuniewiczów z linii oszmiańsko-dziśnieńskiej, rok 1834, poz. 22, dot. urodzenia [manuskrypt]
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl